‘De toekomst voorspellen kan niemand, de realiteit benaderen wel’

‘De toekomst voorspellen kan niemand, de realiteit benaderen wel’

Naast financiers en investeerders, willen ook ondernemers steeds vaker inzicht in de financiële toekomst van hun bedrijf. Een prognose geeft een duidelijk beeld van de beschikbare liquide middelen en de behoefte aan financiering. Businessteam Staphorst ondersteunt ondernemers door het opstellen van gedegen omzet- en liquiditeitsprognoses. Assistent accountant Roelien Schipper geeft een inkijkje in dit proces.

Commerciële economie

Roelien werkt sinds 2016 bij Countus in Staphorst. ‘Ik ben eigenlijk een vreemde eend in de bijt’, vertelt ze. ‘Mijn achtergrond ligt niet in de accountancy, maar in de commerciële economie. Vanuit de bancaire sector heb ik ruime ervaring in het analyseren van jaarcijfers, het opstellen van financieringsvraagstukken en het schrijven van toelichtingen hierop. Juist deze achtergrond en werkervaring komen nu goed van pas bij het opstellen van prognoses voor onze klanten.’

Samenwerking tussen ondernemer en Countus  

Van nattevingerwerk is geen sprake. Roelien: ‘We analyseren nauwkeurig hoe de onderneming in het verleden heeft gepresteerd en of deze lijn doorgetrokken kan worden. Tijdens de voorbespreking met de ondernemer komen allerlei aspecten aan de orde die invloed hebben op de exploitatie en liquiditeit van de onderneming. We bespreken de ontwikkelingen binnen het bedrijf, maar ook binnen de branche, de regio en de algehele economie. De toekomst voorspellen kan niemand, de realiteit benaderen wel’.      

Houvast ten tijde van corona   

Juist in de huidige periode waarin veel ondernemingen lijden onder de coronamaatregelen, is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de financiële toekomst van je bedrijf. Zakelijk overleven komt voor een deel aan op liquiditeit en cashflowmanagement. ‘Een prognose biedt houvast en wordt ons uitgangspunt’, vertelt Roelien. ‘Zo weet je voor de komende periode wat eraan zit te komen. Waar loopt het spaak en wat kan de ondernemer doen om het soepeler te laten verlopen?’

'Van nattevingerwerk is geen sprake. We analyseren nauwkeurig hoe de onderneming in het verleden heeft gepresteerd en of deze lijn doorgetrokken kan worden.' 
ROELIEN SCHIPPER - TIMMERMAN

Prognoses voor financieringsaanvraag       

Bij een financieringsaanvraag stellen we naast de prognose ook een financieringsmemorandum op. Hierin onderbouwen we de verwachte balansposities, financieringskengetallen en -ratio’s uitvoerig. ‘Zo komt de ondernemer goed beslagen ten ijs bij de aanvraag, wat de kans op het verkrijgen van de financiering vergroot’, legt Roelien uit. ‘Bij uitzonderlijke financieringssituaties kunnen wij ook altijd rekenen op ondersteuning van de specialisten bij WeCapital. WeCapital is onderdeel van de Countus groep en is gespecialiseerd in financiering voor het mkb.’

Meer weten?          

Ben je benieuwd wat een prognose jou als ondernemer kan bieden bij het starten, overnemen of uitbreiden van een bedrijf? Neem dan contact op met een één van onze adviseurs. We kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden.